BASES Sorteo FCV – Deportes Carlos Miguel

Zapatillas-R

GANADORA: BIBIANA LOSADA CONDE

Podrás recoger las zapatillas en Deportes Carlos Miguel, mostrando que eres la propietaria del perfil de facebook que ha resultado ganador del sorteo. Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nosotros en comunicacion@fundacioncelta.com

Coa intención de fomentar a vinculación entre a Fundación Celta de Vigo e a empresa Deportes Carlos Miguel, organízase o Concurso Fundación Celta de Vigo – Deportes Carlos Miguel coa lema “presiona o Me Gusta na páxina oficial de Deportes Carlos Miguel en Facebook e gaña unhas zapatillas de running”. Sortearase un par de zapatillas de deporte da marca Speed.

1. MECÁNICA
Este concurso vai dirixido a usuarios da rede social de Facebook.

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

FACEBOOK:

1- Facerse fan da Páxina Oficial “Deportes Carlos Miguel” link: https://www.facebook.com/deportescarlosmiguel.

2- Só participarán aqueles que realicen a acción entre o momento da publicación do concurso e o domingo día 22 de febreiro ás 23:59.

3- Só haberá unha participación por usuario.

Non se contabilizarán “Me gusta” que se fagan en comentarios compartidos nin os que fagan gústame sobre a páxina oficial do a Fundación Celta.

Non poderán obter o premio aqueles que non se fixeron fans da páxina antes do día 22 de febreiro de 2015.

2. SORTEO

O sorteo realizarase o día 23 de marzo entre todos aqueles que cumprisen as normas.
3. PREMIO

O premio consta dun par de zapatillas de deporte da marca Speed que figuran na imaxe do concurso.

Os nomes dos premiados serán comunicados exclusivamente desde a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e serán contactados mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

O premio debe ser recollido polo gañador, na tenda de Deportes Carlos Miguel que a empresa determine.
4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso. O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

Con la intención de fomentar la vinculación entre la Fundación Celta de Vigo y la empresa Deportes Carlos Miguel, se organiza el Concurso Fundación Celta de Vigo – Deportes Carlos Miguel con el lema “presiona el Me gusta en la página oficial de Deportes Carlos Miguel en Facebook y gana unas zapatillas de running”. Se sorteará un par de zapatillas de deporte de la marca Speed.

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las red social de Facebook.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

FACEBOOK:

1- Hacerse fan de la Página Oficial “Deportes Carlos Miguel” link: https://www.facebook.com/DeportesCarlosMiguel

2- Solo participarán aquellos que realicen la acción entre el momento de la publicación del concurso y el domingo día 22 de febrero a las 23:59.

3- Sólo habrá una participación por usuario.

No se contabilizarán los “Me gusta” que se hagan en comentarios compartidos ni los que hagan me gusta sobre la página oficial del la Fundación Celta.

No podrán obtener el premio aquellos que no se hayan hecho fans de la página antes del día 22 de febrero de 2015.

2. SORTEO

El sorteo se realizará el día 23 de marzo entre todos aquellos que hayan cumplido las normas.

 3. PREMIO

El premio consta de un par de zapatillas de deporte de la marca Speed que figuran en la imagen del concurso.

Los nombres de los premiados serán comunicados exclusivamente desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y serán contactados mediante mensaje privado a través de las redes sociales.

El premio debe ser recogido por el ganador, en la tienda de Deportes Carlos Miguel que la empresa determine.

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso. El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.