Escolas deportivas

A Fundación Celta de Vigo leva máis de 10 anos desenvolvendo diferentes actividades para promover unha práctica deportiva saudable, especialmente entre os máis pequenos, posto que se trata dun dos piares fundamentais da súa filosofía. Ademais, a práctica deportiva habitual axuda aos nenos a desenvolverse en moitos outros ámbitos da súa vida, e pode ser unha gran ferramenta transmisora de valores como a solidariedade, o traballo en equipo, o sacrificio e a creatividade.

Campus Fundacion (14)

Cada ano, durante o curso escolar organízanse as “Escolas deportivas Fundación Celta de Vigo” que naceron como un elemento vertebrador desta filosofía e que, xunto aos Campus de Verán, son xa unha tradición e contan con gran prestixio e recoñecemento. Dende o mes de setembro ata o mes de xuño os nenos e nenas que forman parte das diferentes escolas deportivas, acoden a adestrar dous días á semana con adestradores das categorías inferiores do Real Club Celta de Vigo. Uns preparadores que se encargan de transmitir as técnicas formativas dunha canteira que demostrou ao longo destes últimos anos ser das máis frutíferas do país.

Os nosos formadores encárganse de achegar esta metodoloxía tan exitosa aos nenos e nenas que participan nas escolas, pero sempre dende un punto de vista lúdico e de formación en valores, onde a competición deixa paso á diversión o entretemento e a aprendizaxe. Ademais, os fins de semana os nenos e nenas das escolas deportivas da Fundación Celta gozan dos seus partidos onde poden aplicar o aprendido durante a semana.


Campus Fundacion (29)
As escolas contan ademais con diversas actividades extra como a visita de xogadores do Real Club Celta de Vigo, charlas con técnicos do primeiro equipo e moitas sorpresas máis que fan das Escolas Deportivas Fundación Celta de Vigo unha experiencia única e exclusiva.

Actualmente existen dúas Escolas Deportivas Fundación Celta de Vigo. Unha delas desenvólvese nas instalacións deportivas da Madroa e a outra desenvólvese en colaboración co colexio O Castro international School.

O Castro International School

La Fundación Celta de Vigo lleva más de 10 años desarrollando diferentes actividades para promocionar una práctica deportiva saludable, especialmente entre los más pequeños, puesto que se trata de uno de los pilares fundamentales de su filosofía. Además, la práctica deportiva habitual ayuda a los niños a desarrollarse en muchos otros ámbitos de su vida, y puede ser una gran herramienta transmisora de valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el sacrificio y la creatividad.

Campus Fundacion (14)

Cada año, durante el curso escolar se organizan las “Escuelas deportivas Fundación Celta de Vigo” que nacieron como un elemento vertebrador de esta filosofía y que, junto a los Campus de Verano, son ya una tradición y cuentan con gran prestigio y reconocimiento. Desde el mes de septiembre hasta el mes de junio los niños y niñas que forman parte de las diferentes escuelas deportivas, acuden a entrenar dos días a la semana con entrenadores de las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo. Unos preparadores que se encargan de transmitir las técnicas formativas de una cantera que ha demostrado a lo largo de estos últimos años ser de las más fructíferas del país.

Nuestros formadores se encargan de acercar esta metodología tan exitosa a los niños y niñas que participan en las escuelas, pero siempre desde un punto de vista lúdico y de formación en valores, donde la competición deja paso a la diversión el entretenimiento y el aprendizaje. Además, los fines de semana los niños y niñas de las escuelas deportivas de la Fundación Celta disfrutan de sus partidos donde pueden aplicar lo aprendido durante la semana.

Campus Fundacion (29)

Las escuelas cuentan además con diversas actividades extra como la visita de jugadores del Real Club Celta de Vigo, charlas con técnicos del primer equipo y muchas sorpresas más que hacen de las Escuelas Deportivas Fundación Celta de Vigo una experiencia única y exclusiva.

Actualmente existen dos Escuelas Deportivas Fundación Celta de Vigo. Una de ellas se desarrolla en las instalaciones deportivas de A Madroa y la otra se desarrolla en colaboración con el colegio O Castro international School.

O Castro International School