A Fundación Celta colabora con material deportivo en El Salvador

ESCUELA DE FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Publicado por
Actualizado: julio 21, 2017

A Fundación Celta colabora con material deportivo no Salvador
A escola do barrio da Chacra en San Salvador recibiron a pasada semana material deportivo do RC Celta doado pola Fundación Celta de Vigo. Este material correspondente ás categorías inferiores foi entregado aos participantes desta escola, situada nun dos barrios máis deprimidos da capital salvadoreña.

Esta colaboración foi recibida con enorme ilusión tanto polos máis pequenos como polos seus adestradores. En concreto, un deles enviou unha carta de agradecemento ao club e a súa fundación pola colaboración realizada:

“Son Nico e escribo desde O Salvador. Aquí mando algunhas fotos dalgúns dos mozos cos que estou a botar unha man, son do barrio da Chacra, o barrio máis  conflitivo e empobrecido de San Salvador. O sacar a estes nenos da rúa é fundamental para que non se metan en cuadrillas e non se dediquen a delinquir, e co fútbol pois imos conseguindo cousas sobre todo en materia de prevención. 

Chámolles cariñosamente o Real Club Celta da Chacra. Para o meu é motivo de orgullo poder traer ao Celta ata aquí e quero agradecer á Fundación Celta toda a axuda que nos deu, como se pode ver isto dálle moito sentido ao voso traballo. Os nenos quedaron felices ao ver os uniformes que lles trouxen, para eles é algo que nunca esquecerán e nunca se poderían permitir e por suposto agora son todos do Celta.

Ver as caras de felicidade que teñen é para que todos sintamos moi alegres e déalle sentido ao labor que facemos con eles. É tanta a necesidade aquí que con moi pouco pódese facer moito”.

La escuela del barrio de La Chacra en San Salvador recibieron la pasada semana material deportivo del RC Celta donado por la Fundación Celta de Vigo. Este material correspondiente a las categorías inferiores ha sido entregado a los participantes de esta escuela, situada en uno de los barrios más deprimidos de la capital salvadoreña.

Esta colaboración ha sido recibida con enorme ilusión tanto por los más pequeños como por sus entrenadores. En concreto, uno de ellos ha enviado una carta de agradecimiento al club y su fundación por la colaboración realizada:

“Soy Nico y escribo desde El Salvador. Aquí mando algunas fotos de algunos de los chicos con los que estoy echando una mano, son del barrio de la Chacra, el barrio más conflictivo y empobrecido de San Salvador. El sacar a estos niños de la calle es fundamental para que no se metan en pandillas y no se dediquen a delinquir, y con el fútbol pues vamos consiguiendo cosas sobre todo en materia de prevención.

Les llamo cariñosamente el Real Club Celta de la Chacra. Para mi es motivo de orgullo poder traer al Celta hasta aquí y quiero agradecer a la Fundación Celta toda la ayuda que nos ha dado, como se puede ver esto le da mucho sentido a vuestro trabajo. Los niños han quedado felices al ver los uniformes que les he traído, para ellos es algo que nunca olvidarán y nunca se podrían permitir y por supuesto ahora son todos del Celta.

Ver las caras de felicidad que tienen es para que todos nos sintamos muy alegres y le dé sentido a la labor que hacemos con ellos. Es tanta la necesidad aquí que con muy poco se puede hacer mucho”.

You must be logged in to post a comment Login

Deja un comentario