BASES: Concurso “Gaña unha cea no asador A Roda”

A Roda

Coa intención de fomentar a promoción e a presencia das redes sociais da Fundación Celta de Vigo, organízase o Concurso Fundación Celta de Vigo –  Asador A Roda co lema “Preme o Me gusta e participa no sorteo dunha cea no asador A Roda”. Sortearase unha cea para duas persoas no asador A Roda, valorada en 60€

1. MECÁNICA

Este concurso vai dirixido a usuarios das rede social de Facebook.

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

FACEBOOK:

1- Facerse fan da Páxina Oficial “Fundación Celta de Vigo”

2- Premer “Me gusta” no post que se publique coa información do concurso antes do mércores 26 de marzo de 2014 ás 23:59 horas.

3- Só haberá unha participación por usuario.

Non se contabilizarán os “Me gusta” que se fagan en comentarios compartidos sen o cartel ou que non sexan directamente o propio post publicado na páxina oficial do Facebook de “Fundación Celta”.

Non poderán obter o premio aqueles que non se teñan feito fans da páxina antes do día 26 de marzo de 2014

2. SORTEO

O sorteo realizaráse o día 28 de marzto entre todos aqueles que cumpriran as normas.

3. PREMIO

O premio consta dunha cea para dúas persoas no asador “A Roda” por un valor nunca superior a 60€

Os nomes dos premiados serán comunicados exclusivamente dende a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e serán contactados mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

O premio ten validez ata o 30/06/2014

4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

Con la intención de fomentar la promoción y la presencia de las redes sociales de la Fundación Celta de Vigo, se organiza el Concurso Fundación Celta de Vigo – Asador A Roda con el lema “presiona el Me gusta y participa en el sorteo de una cena en el asador A Roda”. Se sorteará una cena para dos personas en el asador A Roda, valorada en 60 €

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las red social de Facebook.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

FACEBOOK:

1- Hacerse hacen de la Página Oficial “Fundación Celta de Vigo”

2- Presionar “me gusta” en el post que se publique con la información del concurso antes del miércoles 26 de marzo de 2014 a las 23:59 horas.

3- Sólo habrá una participación por usuario.

No se contabilizarán los “Me gusta que se hagan en comentarios compartidos sin el cartel o que no sean directamente al propio post publicado en la página oficial del Facebook de “Fundación Celta”.

No podrán obtener el premio aquellos que no se hayan hecho fans de la página antes del día 26 de marzo de 2014

2. SORTEO

El sorteo se realizará el día 28 de marzo entre todos aquellos que habían cumplido las normas.

 3. PREMIO

El premio consta de una cena para dos personas en el asador “La Rueda” por un valor nunca superior a 60 €

Los nombres de los premiados serán comunicados exclusivamente desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y serán contactados mediante mensaje privado a través de las redes sociales.

O premio tiene validez hasta el 30/06/2014

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso.

El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.