MISIÓN DA FUNDACIÓN

Logo Grande FCV Web

A misión da Fundación é “Achegar o deporte e os seus valores á sociedade”.

Este achegamento á sociedade implica:

 • Investigar, promover e divulgar a importancia do deporte no desenvolvemento persoal dos nenos e as nenas e no logro das súas metas deportivas, en liña co proxecto de Canteira do Real Club Celta Vigo.
 • Achegar o deporte aos adultos como instrumento capaz de construír e reforzar valores claves para o desenvolvemento da persoa, forte compoñente social desde o que potenciar accións de igualdade, integración, solidariedade e desenvolvemento.
 • Promover e fomentar o patrimonio social, cultural e deportivo do Real Club Celta de Vigo.
 • Axuntar vontades e esforzos de persoas físicas e xurídicas para aumentar a actividade deportiva viguesa e galega.
 • Participar no capital social do Real Club Celta de Vigo SAD.
 • Colaborar na forma e medida que se estime posible e conveniente co Real Club Celta de Vigo así como con outras institucións sociais, culturais artísticas, benéficas e deportivas.

La misión de la Fundación es “Acercar el deporte y sus valores a la sociedad”.

Este acercamiento a la sociedad implica:

 • Investigar, promover y divulgar la importancia del deporte en el desarrollo personal de los niños y las niñas y en el logro de sus metas deportivas, en línea con el proyecto de Cantera del Real Club Celta Vigo.
 • Acercar el deporte a los adultos como instrumento capaz de construir y reforzar valores claves para el desarrollo de la persona, fuerte componente social desde el que potenciar acciones de igualdad, integración, solidaridad y desarrollo.
 • Promover y fomentar el patrimonio social, cultural y deportivo del Real Club Celta de Vigo.
 • Aunar voluntades y esfuerzos de personas físicas y jurídicas para aumentar la actividad deportiva viguesa y gallega.
 • Participar en el capital social del Real Club Celta de Vigo SAD.
 • Colaborar en la forma y medida que se estime posible y conveniente con el Real Club Celta de Vigo así como con otras instituciones sociales, culturales artísticas, benéficas y deportivas.