Fallece D. Gonzalo Otero Alonso, fundador e presidente de Los Sauces

ESCUELA DE FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Publicado por
Actualizado: marzo 6, 2017

O pasado 8 de febreiro faleceu en Madrid D. Gonzalo Otero Alonso,  fundador e presidente da Institución Educativa Los Sauces.   D. Gonzalo Otero estivo ligado toda a súa vida ao mundo do ensino, primeiro como profesor, e posteriormente fundando unha escola infantil que foi o xerme do que hoxe é a Institución Educativa Los Sauces. O seu coñecemento do mundo da educación levoulle a crear catro colexios en España e como complemento para a mellora do inglés dos alumnos adquiriu un quinto colexio en Irlanda.

A Dirección Xeral, os claustros de profesores, o persoal administrativo e de servizos e os miles de alumnos que pasaron polas súas aulas lamentan tan profunda perda. Ao mesmo tempo, agradecen as numerosas mostras de dor e solidariedade recibidas tras o seu falecemento. D. Gonzalo Otero foi enterrado no seu Silleda natal o pasado 9 de febreiro. DEP.

El pasado 8 de febrero falleció en Madrid D. Gonzalo Otero Alonso,  fundador y presidente de la Institución Educativa Los Sauces.   D. Gonzalo Otero estuvo ligado toda su vida al mundo de la enseñanza, primero como profesor, y posteriormente fundando una escuela infantil que fue el germen de lo que hoy es la Institución Educativa Los Sauces. Su conocimiento del mundo de la educación le llevó a crear cuatro colegios en España y como complemento para la mejora del inglés de los alumnos adquirió un quinto colegio en Irlanda.

La Dirección General, los claustros de profesores, el personal administrativo y de servicios y los miles de alumnos que han pasado por sus aulas lamentan tan profunda pérdida. Al mismo tiempo, agradecen las numerosas muestras de dolor y solidaridad recibidas tras su fallecimiento. D. Gonzalo Otero fue enterrado en su Silleda natal el pasado 9 de febrero. DEP.

You must be logged in to post a comment Login

Deja un comentario