Comezo da nova escola da Fundación Celta de Vigo en Paita (Perú)

ESCUELA DE FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Publicado por
Actualizado: septiembre 13, 2017

Na localidade de Paita (Perú) comezou a súa andaina a nova escola da Fundación Celta de Vigo. Esta escola está coordinada por Joel Namuche, o cal recibiu na cidade deportiva da Madroa, a formación do método da Canteira o pasado mes de maio.

A escola desenvolve a súa actividade tres días á semana nas instalacións do Instituto dos deportes da mesma cidade e conta co apoio da fábrica que ten Profand na localidade pesqueira.

O porteiro do RC Celta, Sergio Álvarez, participou na inauguración da nova escola o pasado mes de xullo.

Esta escola ten un marcado carácter social, está destinada a nenos e nenas da localidade co obxectivo de colaborar no desenvolvemento dos mozos a través da práctica deportiva. A escola foi desenvolvida en colaboración co Instituto Peruano do Deporte e a empresa Profand, colaboradora da Fundación Celta de Vigo.

Perú únese á lista de países nos que a Fundación Celta ha posto en marcha actividades de carácter distinto pero todas elas orientadas ao desenvolvemento dos máis novos empregado o fútbol como ferramenta transmisora de valores.

 

En la localidad de Paita (Perú) comenzó su andadura la nueva escuela de la Fundación Celta de Vigo. Ésta escuela está coordinada por Joel Namuche, el cuál ha recibido en la ciudad deportiva de A Madroa, la formación del método de la Cantera el pasado mes de mayo.

La escuela desarrolla su actividad tres días a la semana en las instalaciones del Instituto de los deportes de la misma ciudad y cuenta con el apoyo de la fábrica que tiene Profand en la localidad pesquera.

El portero del RC Celta, Sergio Álvarez, participó en la inauguración de la nueva escuela el pasado mes de julio.

Esta escuela tiene un marcado carácter social, está destinada a niños y niñas de la localidad con el objetivo de colaborar en el desarrollo de los jóvenes a través de la práctica deportiva. La escuela ha sido desarrollada en colaboración con el Instituto Peruano del Deporte y la empresa Profand, colaboradora de la Fundación Celta de Vigo.

Perú se une a la lista de países en los que la Fundación Celta ha puesto en marcha actividades de carácter distinto pero todas ellas orientadas al desarrollo de los más jóvenes empleado el fútbol como herramienta transmisora de valores.

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login

Deja un comentario